...

Photograph by

Bistra Stoimenova

About this image

Rila monastery, Bulgaria